Et kursus kan styrke kreativiteten, fagligheden og fællesskabet på en arbejdsplads

Hold medarbejderne opdateret med deres teoretiske grundlag på et kursus

Det er vigtigt at holde fast i den faglige kunnen hos alle medarbejdere i sit firma. Dette gælder både for nyopstartede firma, og for virksomheder med mange års erfaring. Et nyt firma kan have brug for at sikre sig, at alle de nye ansatte lever op til de samme krav. Det kan være en forretning, der skal kunne yde en god service til kunderne, og som derfor kræver en minimums forståelse og viden om selve produktet. Her kan det være en god idéat tage alle medarbejderne med pået obligatorisk kursus, for at sikre sig et godt salg og rygte i firmaets spæde start. En ældre, rutineret virksomhed kan ofte fåbehov for at fådisse færdigheder finpudset, da de erfarne medarbejdere let kan glemme deres grundlæggende viden med årene. Man bliver hurtigt slynget ind i en mere eller mindre triviel hverdag, hvor man måske ikke altid har behov for de faglige kundskaber, som man har tilegnet sig under en længere uddannelse. Særligt offentlige institutioner kan have behov for at teste deres medarbejdere i den vigtige viden, eller måske lære dem noget nyt. Det er nemlig de færreste fag der ikke udvikler sig med tiden, og derfor er det vigtigt ikke at tage for givet, at ældre medarbejdere helt naturligt følger med denne udvikling. Et ophold pået kursuscenter er ideelt til at informere medarbejderne om nye bevægelser indenfor fagets teori, der vil hjælpe dem med at holde trit i praksis. Et kursus kan ogsåvære velegnet til nyere medarbejdere, der har det teoretiske grundlag for deres fag frisk i deres hukommelse, men har svært ved at omsætte det til praksis. Et kursusophold behøves nemlig ikke kun at være teoretisk, men kan ogsåhave et praktisk indhold. Her kan man arbejde med reelle cases, for at træne medarbejderne i, hvordan de kan forholde sig til forskellige situationer påarbejdet i virkeligheden.

9323706488_7c288a9659_b

Husk de naturlige omgivelser, når du vælger et opholdssted for dit kursus

Når man som ansvarlig for sit firmas kursusophold, måman endelig ikke undervurdere betydningen af opholdets placering. Det gør nemlig en stor forskel, at opholdet foretages i inspirerende omgivelser, frem for i de samme kedelige lokaler, som man arbejder i til hverdag. Opholdsstedet skal ogsåkunne tilpasses behovet for plads. Er det den nye virksomheds fåansatte der skal til et kursus, vil det virke unødvendigt at opholde sig i et lokale, der normalt er beregnet flere hundrede mennesker. Er der derimod tale om den store, offentlige institution, skal der kunne være plads til at afholde en større konference. Et godt kursuscenter i naturlige omgivelser tilbyder mange lokaler med forskellig kapacitet, samt et alternativt miljøat afholde kurset i. Når man skal lære nye faglige kundskaber, er det nemlig vigtigt at holde sig for øje, at omgivelser inspirerer og fremmer kreativiteten. Såtilegner man sig bedre den nye viden, og får mere ud af de forskellige foredrag og workshops, som man vil komme ud i. Et kursus kan nemlig ogsåhandle om at tænke nyt og anderledes, hvis formålet er at udvikle sin virksomhed i en mindre kommerciel retning. Opholdet kan dog ogsåhave andre formål end det rent teoretiske eller praktiske. Det kan for eksempel beståaf øvelser, der er godt for fællesskabet påarbejdspladsen, og som sikrer en god tone imellem medarbejderne. Hvis arbejdspladsen kræver godt samarbejde imellem de ansatte for at give et professionelt resultat, er det nemlig vigtigt at dyrke solidariteten og sammenholdet, for at kunne skabe gode løsninger i hverdagen.

This entry was posted in Erhverv. Bookmark the permalink.